BAIGROUPKZ SİZİ KUŞ İZLEME TURUNA DAVET EDİYOR

Kuş gözlemciliği:
Tien Şan dağları ve Kazakistan çölleri

1650 $ kişi başı | 15 gün

Kazakistan dağları ve çölleri

Tien Şan dağlarındaki tarifsiz Aksu Jabagly doğa rezervinde sekiz günlük bir yürüyüş programı dahil olmak üzere Kazakistan'ın çölleri, bozkırları ve göllerinde botanik ve ornitolojik turlar.
Kazakistan, Orta Asya'nın kalbinde, Büyük İpek Yolu üzerinde yer almaktadır. Bu, toprakları Hazar Denizi'nden Batı Çin'e kadar 2.717.300 kilometre kareye eşit olan dev bir ülke - tüm Batı Avrupa'nın toprakları! Ancak, çoğunluğu kentsel alanlarda olmak üzere yalnızca 18 milyonluk nüfusu ile burası hala el değmemiş ve ıssız alanlar bırakan bir arazi.

Ülkenin çoğunu işgal eden büyük taş ve kumlu çöller ve geniş bozkırlarda Balkhaş, Aral ve Hazar Denizi gibi büyük iç göller vardır. Çarpıcı bir tezatla, güneydoğu sınırları boyunca, güçlü Tien Şan dağları dikilir - Orta Asya'nın çok kilometrelik dağ sistemi, Himalayaların kuzeydeki çiçekli dağ çayırlarını nemlendiren bir uzantısı, Tien Şan'ın yemyeşil iğne yapraklı ormanları ve Turanga ovaları ve ayrıca büyük gölleri ve iç deltaları besleyen bir uzantısıdır. Kuzeyde. Bu geniş ve çeşitli ortamlarda, çok çeşitli kuş türleriyle tanışmak mümkündür: kıvırcık pelikan, saker şahin, Himalaya kar horozu, demoiselle turna, kıpırdatma, orak gaga, saja, clintuch, beyaz kanatlı ağaçkakan, siyah göğüslü dümen, kızıl tüylü tıknaz kuş, kuzey Afrika çöl bülbülü, boyalı baştankara, mavi baştankara, Buhara baştankara, pembe sığırcık, saksafon serçesi, ardıç mercimek, ardıç gaga ve diğerleri.

TUR PROGRAMI

1.gün
1.gün
Sabahın erken saatlerinde Almatı'ya varış. Otrar otele transfer. Kahvaltı. Otelin yanındaki parkta kısa bir yürüyüş, yeşil chiffchaff ve loş yıldırım seyretmek. Sabah Almatı'nın doğusundaki Çaryn Nehri ve Kızıl Kanyon'a gidin. Batı bülbülü ve mavi baştankara burada yaşıyor. Yolda bereketli tarım arazileriyle karşılaşacağız; burada altın arı kuşu, dansçı buğday, kara suratlı örümceği ve dansçı kirazkuşu yol boyunca kabloları doldurdu. Ayrıca taş kirazkuşu, güveç kirazkuşu, pleşanka ve şahin'ı incelemeye de ara vereceğiz. Kırmızı Çarın Kanyonu'ndan çok uzak olmayan bir yerde, muhteşem tüylerde kayalar ve taşlar arasında hızla çoğalan çok sayıda pembe sığırcık bulacağız. Uzaktan, güzel turna ve Saji'yi aramak için ufukları keşfedeceğiz. Şanslıysak, ulu şahini görme fırsatımız olacak; Orta Doğulu şahinlere olan yüksek talep nedeniyle nüfus azalıyor olsa da, bu kuşlar genellikle hala bu bölgelerde bulunabilir. Ayrıca büyük gerbil, çok çeşitli yer sincapları ve muhtemelen maalesef her yıl azalmakta olan ceylan gibi yolumuzdaki ilk kemirgen memelilerle de karşılaşacağız. Karşılaşacağımız flora, taşlı çöl için tipiktir: kirpi nanofitonu, gündüz otu, karagana traganatova, gündüz otu, çeşitli tüy otu türleri, karagana, pelin ve bektaşi üzümü ve endemik Kermek Michelson.
2. gün
2. gün
Kahvaltıdan önce, Charyn nehri vadisindeki üreyen kuşları ve taş çöldeki bitkileri gözlemleyin. Güneye ilerlerken, yolda Saker Falcon, Steppe Kestrel, Desert Wheat, Dancer Wheater, Horned Lark, Saja'yı gözlemleyerek. Charyn Kanyonu, binlerce yıldır güçlü Charyn Nehri tarafından oluşturulan derin bir geçittir ve aynı zamanda Moğol ispinozu, taş kiraz kuşu ve çok sayıda yırtıcı kuş gibi kuş türlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Öğle yemeğinden sonra, yırtıcı kuşları, özellikle de kara leylekleri aramak için yakındaki Yellow Charyn Kanyonu'na kısa bir yolculuk. Akşam geç saatlerde kampa dönün. Talai tavşanı ve kızıl tilki ile bu bölgelerde yaşayan Buzzard'lardan dikkatlice saklanacak küçük sincaplarla tanışabiliriz.
3 gün
3 gün
Almatı'ya dön. Dönüş yolunda, kara karınlı çulluk ve saja'nın sulama deliğine ulaştığı artezyen suyuyla dolu bir kuyuda mola verin. Ayrıca batık ispinoz gibi diğer kuşları da bekleyeceğiz, ancak başka herhangi bir kuş türü de aynı olasılıkla bu çöl alanına uçabilir. Kokpek geçidinden geçerken bir altın kartal, bir cüce kartal, muhtemelen bir mezarlık alanı ve grifon akbabası ile karşılaşabiliriz. Mountain Bunting ve Stewart's Bunting, Asiatic Chuck, Pied Wheat Bunting ve yerel tepelerin yamaçlarında üreyen Blue Rock Thrush için iyi bir yaşam alanı. Otrar, Almatı şehrindedir. Boş zaman. Sabahlamak.
4. gün
4. gün
Taukum Çölü'nün kuzeybatısına gidilir. Tam donanımlı bir kıyı kampı bize, beyaz kanatlı ağaçkakan, nesli tükenmekte olan kahverengi güvercin, mavi baştankara ve Buhara baştankara gibi türlere ev sahipliği yapan yakındaki İli deltasını keşfetme fırsatı verecektir. Bu arada, kampımızın hemen yanında yuva yapıyor! İki benekli tarla kuşu ve gri tarla kuşlarının şarkıları tepeden duyulabilirken, kara karınlı kum kuşu sürüleri sabahları her zamanki rotaları boyunca kampımızdaki sulama deliğine gidip gelirken uçarlar. Hazar ve büyük gagalı yağmur kuşları da bu bölgede görülür. Çöle giderken, göl kıyısındaki kayalar arasında binlerce pembe sığırcık türünün ürettiği Kurty Nehri üzerindeki Sarbulak Gölü'nde duruyoruz. Gölün kendisi, hem Amerikan Beyaz Pelikanlarını hem de Dalmaçya Pelikanlarını çeken devasa bir su kütlesidir. Aynı zamanda büyük ak balıkçıllara, ateşe ve çok sayıda daha yaygın Avrasya yaban ördeğine ev sahipliği yapmaktadır. Diğer ilginç türler: ak kuyruklu kartal, bataklık taciri, martı, kara başlı martı, ayrıca martı burunlu, kara bataklık, midye bataklık deniz kırlangıçları. Ek olarak, morodunka gibi çok sayıda göçmen kuş var.
День 5
День 5
Переезд на северо-запад до пустыни Таукум. Полностью укомплектованный лагерь на берегу даст нам возможность исследовать близлежащую дельту реки Или, которая является домом для таких видов как белокрылый дятел, вымирающий бурый голубь, белая лазоревка и бухарская синица. Вихляй, кстати, гнездится прямо возле нашего лагеря! Песни двупятнистого жаворонка и серого малого жаворонка слышны над головой, в то время как стаи чернобрюхого рябка пролетают по утру по своему обычному маршруту на водопой и с водопоя у нашего лагеря. Каспийский и большеклювый зуёк также наблюдаются в этой местности. По пути в пустыню мы останавливаемся на озере Сарбулак на реке Курты, где тысячи розовых скворцов размножаются среди скал на берегу озера. Само озеро является огромным водным резервуаром, который привлекает как американского белого, так и кудрявого пеликанов. Также здесь обитают большая белая цапля, огарь и огромное количество более распространенной евразийской дикой утки. Прочие интересные виды: орлан-белохвост, болотный лунь, хохотунья, черноголовый хохотун, а также чайконосая, черная болотная, белощёкая болотная крачки. К тому же огромное количество таких перелетных птиц как мородунка.
День 6
День 6
Ночной поезд в Алматы. Вечером мы поедем к станции, чтобы сесть на наш поезд до Алматы.
День 7-11
День 7-11
Прибытие на поезде утром, поездка в заповедник Аксу Жабаглы. Размещение в гостевом доме. Этот промежуток путешествия можно считать поощрением для ботаников, так как Аксу Жабаглы – это ботанический рай, где прорастает около 1,400 видов различных растений, большинство из которых редкие или эндемичные для западного Тянь-Шаня. Огромное разнообразие первоцветов, тюльпанов и камнеломки. Эндемические деревья, такие как береза и тополь также пустили свои корни здесь. Больше двадцати видов лука цветут на разной высоте в этот сезон и создают удивительные ковры из голубых, красных и розовых цветов на лугах. Также здесь прорастают более десяти видов астрагалуса, пять видов ферулы, цветут тюльпаны (тюльпан Кауфмана тюльпан ложноволосистотычиночный), унгерния Северцова, иксиолирион татарский и другие эндемичные виды, такие как шлемник, остролодочник таласский, подснежник королевы Ольги, сергия Северцова, а также декоративная морина кокандская. Перепелки кричат на низкогорьях, а на склонах холма расположились горные и серые славки, чернолобый сорокопут и большая горлица размножаются в степи. Чуть выше обитают синелобая горехвостка, дубонос арчовый и гималайский улар, но лучше всего за ними наблюдать в конце тура, в горах близ Алматы. Хищные же птицы встречаются намного чаще, например: американская черная кататра, белоголовый сип, бородач и беркут. Из окон гостевого дома можно увидеть чеглока, черного коршуна и даже балобана. Такие виды как стрепет, луговой лунь, луговая тиркушка и журавль-красавка гнездятся и активно размножаются на одном из близлежащих озер. А ущелье Аксу удивляет своим разнообразием видов растений и неописуемыми пейзажами, пока тут также увеличивается популяция синицы рыжешейной, овсянки Стюарта и горной овсянки. Черноголового щегла, которого принято считать подвидом седоголового щегла, некоторые казахстанские орнитологи считают отдельным видом. В нескольких минутах езды от низменного леса разводятся пустынная пересмешка, певчая славка, ремезовые, райская мухоловка, в то время как остановка по дороге предоставит нам возможность понаблюдать за змееядом и стервятником, а также за гнездами филина.
День 11
День 11
Переезд из Аксу Жабаглы. Ночной поезд в Алматы.
День 12-14
День 12-14
Прибытие в Алматы. Поднимемся выше до пихтового леса и лугов Тянь-Шаня. Две ночи в Обсерватории. Скалистые пики и вершины над лугами являются местом гнездовий гималайского улара, который обозначивает свою территорию громким криком. У подножия цветущей мраморной долины расположено Большое Алматинское озеро - водохранилище над плотиной, берега которого являются отличным местом для размножения серпоклюва. Эта местность – рай для ботаников. Склоны низких гор укрыты зарослями жимолости, шиповника и кизильника, к тому же здесь прорастая такая редкая и эндемичная курчавка Мушкетова. Еще выше – яблоня Сиверса и абрикос обыкновенный, огромное количество цветущих синюхи голубой, борца белоустного, горца и эремурус мощного. Красивейшие леса похожей на свечу тянь-шаньской пихты являются настоящим домом для гудайеры ползучей и для эндемичного желтушника шафранного, а разнообразие видов борца, герани, первоцвета, фиалки и водосбора просто поражает. У реки растет кортуза, белозор и пальчатокоренник терновой. Еще чуть выше, в субальпийской зоне, прорастает можжевельник высокий, характерный для этих мест. Цветы здесь просто потрясающие, среди них крупные купальницы (купальница алтайская и купальница сибирская), змееголовник крупноцветковый, ветреник вытянутый, копеечник забытый, первоцвет холодный и многие другие. Альпийский пояс – еще одна находка с его сиббальдией четырёхтычинковой, родиолой ярко-красной, пиретрумом, макротомией красящей, лжеводосбора крупноцветным и бесчисленным астрагалом, мытником, лапчаткой, горечавкой и остролодочником. Здесь также водится большое количество птиц: бледная и черногорлая завирушка, черногрудая красношейка, тусклая зарничка, серо-пузатая камышевка, расписная синичка, чечевица арчовая и дубонос арчовый. А в пихтовых лесах Тянь-Шаня живут и размножаются большая горлица, редстарт синецветный и редстарт Эверсмана, сунгар, клест и корольковый вьюрок. После обеда 14-ого дня возвращение в Алматы.
День 15
День 15
Вылет
ВКЛЮЧЕНО:
 • Приглашение и визовая поддержка
 • Встречу в аэропорту и проводы в аэропорт
 • Все переезды
 • Гид - орнитолог
 • Услуги переводчика
 • Услуги работников
 • Размещение в отеле Алматы в начале и в конце тура
 • Экскурсии по городу Алматы
 • Регистрация в местной миграционной полиции
 • Страховки работников
 • Пропуски
 • Экологические взносы
 • Походная двухместная палатка в путь (высота - 2,15м)
 • Полевая кровать и матрасы
 • Трехразовое питание (горячие завтрак и ужин, ланч-боксы на обед)
 • Палатка со столом и стульями
 • Палатка-ресторан
 • Душевая палатка и палатка-туалет
 • Вывоз мусора
 • Первая доврачебная помощь
 • Аптечка
 • Радио связь с офисом в Алматы
 • Подтверждение билетов
НЕ ВКЛЮЧЕНО:
 • Спасательные работы (необходимо иметь копию страхового полиса)
 • Изменение даты вылета из Алматы международными авиакомпаниями
 • Дополнительные питание и дополнительная ночь в отеле.
YERİNİZİ AYIRTIN
Telefon numaranızı bırakın, sizin için EN İYİ yeri ayırtmak için sizi geri arayalım
+ Telegrama en iyi teklifleri içeren bir kanal ekleriz
Formu doldurarak kişisel verilerin işlenmesine izin vermiş olursunuz.
İLETİŞİM

+77273177557
info@baigroupkz.com
Kazakistan Cumhuriyeti, Almatı şehri, mkrb. Şapagat, 3.Gradocomplex caddesi 166
Made on
Tilda